2.9.07

Modder op de weg

Afgelopen weekend is zowel bij ons als over de grens de jaarlijkse actie 'Modder op de weg' officieel van start gegaan. De actie richt zich tot de boeren en tuinders en besteedt aandacht aan het gevaar van slippen door slib op de landbouwwegen. Vooral als het bij het begin van de bietencampagne regent wordt het bijzonder glad op de wegen waar de oogstwagens af en aan rijden. De landbouwers worden gevraagd om de weggebruikers te waarschuwen voor het slipgevaar door de aangepaste signalisatie aan te brengen of open te klappen. Verder moeten ze ervoor zorgen de modder op straat zo vlug mogelijk op te ruimen. Om dat veilig te doen dragen ze bij voorkeur reflecterende jasjes. De actie loopt tot eind december wanneer de bietencampagne helemaal is afgerond.