4.9.07

Wie niet sorteert riskeert toegang tot recyclagepark

Op voorstel van de Milieudienst heeft het college beslist om een burger te bestraffen met 2 maanden schorsing van de toegang tot het afvalpark van Horizon Net. De man weigerde in het recyclagepark in de Sluisstraat moedwillig z'n afval te sorteren. De inwoner was het afvalpark binnengekomen met dozen vol electrotoestellen, verfpotten, isomo en klein gevaarlijk afval. Ondanks waarschuwingen van de parkwachter om te sorteren gooide de man de dozen herhaalde malen in hun geheel in de perscontainer. In het Reglement van het gemeentelijk recyclagepark staat dat wie zich niet aan de voorschriften houdt, tijdelijk of zelfs definitief de toegang tot de recyclageparken kan ontzegd worden.