7.9.07

Ook Ramskapelle bedreigd door spooroverlast?

Niet alleen de deelkern Zwankendamme wordt bedreigd door de uitbreiding van haven en spoor in Zeebrugge. Om het huidige vormingsstation in de kusthaven "uit te breiden en te optimaliseren" worden namelijk VIER locaties onderzocht. Het gaat om de spoorbundel Ramskapelle, de Pelikaan in de achterhaven, aan de Herdersbrug of ter hoogte van Zwankendamme. Dat ook Ramskapelle in het vizier komt gebeurt zonder medeweten van de gemeente Knokke-Heist. Het milieubeoordelingsplan kan dan ook in de badstad niet worden ingekeken. De betrokken omwonenden hebben een "bewonersbrief" ontvangen vanwege Infrabel, de beheerder van het spoornetwerk. In welke mate Ramskapelle mogelijk bedreigd wordt is echter niet bekend. Zeer waarschijnlijk zal een sporenbundel in het nabijgelegen deel van de achterhaven 's nachts geluids- en lichtoverlast veroorzaken. Tot 2 oktober kan men het dossier doornemen in de gemeenteafdelingen van Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege en Dudzele, en bij de dienst milieueffectenrapportage in Brussel Het rapport geeft de afweging van die vier locatiealtenatieven op het vlak van spoortechnische haalbaarheid en milieu- en veiligheidsaspecten. INDIEN de voorkeur gaat naar de locatie Zwankendamme , dan zal de overweg ter hoogte van Wulfsberge afgeschaft worden en vervangen door een nieuwe wegontsluiting van en voor de woonkern van Zwankendamme.


Reacties kunt tot en met 2 oktober overmaken aan de Dienst Milieueffectenrapportage (kamer 3P64), Vormingsstation Zeehaven Brugge-Zeebrugge, Koning Albertlaan II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via het e-mailadres mer@vlaanderen.be