3.9.07

Nieuwe schooljaar van start

Ze waren in Knokke-Heist met vele tientallen, en in heel het land waren er vele duizenden kinderen die maandagmorgen voor het eerst de schoolpoorten binnenstapten. Bij het begin van het nieuwe schooljaar wordt momenteel trouwens aangekeken tegen een onderzoek van de Gentse universiteit over de interactie tussen leerkracht en leerling. Daarin staat dat beiden mekaar vaker niét dan wèl begrijpen. In de Keuvelhoekschool in Knokke is in elk geval afgelopen zomer het nodige gedaan om de speelmogelijkheden van de kinderen te verbeteren. Midden augustus werd gestart met de aanleg van een gloednieuwe speelplaats. Die kon maandagmorgen door leerlingen van het nieuwe schooljaar voor het eerst worden ingespeeld.

Schoolonderzoek

Inmiddels doet het onderzoek van de Gentse unief vragen rijzen in scholen in het hele land. Het blijkt namelijk dat A.s.o.-leerlingen de school ondergaan als een verplichte oefening, die ze het liefst met zo weinig mogelijk brokken of conflicten doorlopen, en passen zich daaraan noodgedwongen aan. Van echte interactie, kennisoverdracht of betrokkenheid is zelden sprake: daarvoor ligt de leerstof veel te ver van de eigen leefwereld, daarvoor wordt nog altijd een te ouderwetse ex-cathedradidactiek gehanteerd. Dat maakt het eeuwigdurende debat tussen de kennis- en vaardighedenadepten, inmiddels allebei uitgegroeid tot grote en strijdbare kampen, een beetje zonder voorwerp. In bso en tso-scholen is het nog een stukje erger: daar is vaak nauwelijks nog een onderscheid te maken tussen onderwijs en bezigheidstherapie, en worden alle klasproblemen begraven onder het ultieme taboe: het onvermogen van de leraar om toe te geven dat hij of zij de klas iets kan bijbrengen, laat staan toegeven dat hij of zij de klas niet langer onder controle heeft. Wie het onderzoek leest, heeft de indruk dat het hier om een gespannen wapenstilstand tussen twee elkaar niet begrijpende kampen gaat. Begin dan maar eens aan de herwaardering van dat technisch en beroepsonderwijs, waar de om arbeidskrachten schreeuwende werkgeverswereld om staat te springen. Ideaal is het allemaal zeker nog niet, maar één ding biedt troost: in internationale vergelijkingen hoort ons onderwijs ondanks al die vaststellingen nog altijd bij de beste van de wereld. Omdat er waarschijnlijk vandaag ook nog steeds heel veel gemotiveerde leerkrachten en leerlingen beginnen, vastbesloten om de Gentse onderzoekster haar ongelijk te bewijzen.