5.9.07

Natuurherstel Zwinduinen ingezet

Woensdagmorgen werd bij de voormalige jumping in Knokke door het Agentschap voor Natuur en Bos officieel gestart met het natuurherstelproject ZENO. Na de eerste spadesteek volgde een verkenningswandeling door de Zwinduinen en –polders. De komende weken wordt in het 222 hectare groot gebied werk gemaakt van het herstel van vochtige duinvalleien en poelen. Hopelijk krijgt men zo de beschermde Kamsalamander, Boomkikker en Rugstreeppad terug. Aan de voormalige renbaan in het zuiden gebeurt dit door het kappen van populieren, plagwerken en de aanleg van een poel. In het noorden van het gebied, het eigenlijke duinengebied, zullen hier en daar duindoorn- en wilgenstruiken verwijderd worden. Zo wil men opnieuw vochtige milieus vormen. Het budget van het project bedraagt € 2.720.640. Hiervan wordt 50% betaald door het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en 50% door de Europese Unie.