3.9.07

Eis tot aanpak vossenplaag rond ’t Zwin

Provincieraadslid Bernard De Cuyper (CD&V) vraagt aan de gouverneur dringend maatregelen te nemen, om in het gebied in en rond ’t Zwin van Knokke-Heist het aantal vossen te beperken. "Normaal komen vossen voor in bosrijke gebieden, maar vandaag de dag komen ze in steeds grotere getalen voor aan de Oostkust. Dudzele, Lissewege, Zeebrugge en zelfs in Knokke-Heist lijden onder een immense vossenplaag," zegt De Cuyper. In West-Vlaanderen is het vossenbestand gegroeid tot 1 vos per ha.Een recent verzoek op vraag van Burgemeester Lippens van Knokke-Heist om de vossen in de westelijke broedgebieden te mogen bestrijden, werd afgewezen door het Agentschap Natuur en Bos. "Nochtans richten de dieren heel wat schade aan, aan het vogelbestand én aan de hobby kleinveehouders. Bosbouw en Wildbeheer heeft toegegeven dat er in het Zwin een merkbare achteruitgang van het vogelbestand is door de aanwezigheid van de vos. Het is vreemd dat de vogels in de Baai van Heist met alle middelen moeten worden beschermd, terwijl in het Zwin niet mag worden geraakt aan de vos," zegt Bernard De Cuyper.


Desinformatie?

"De desinformatie die Natuurpunt Vlaanderen, net zoals enkele groene extremisten verspreiden is werkelijk ongezien," klaagt De Cuyper. "Ze belichten de vos als nuttig dier die zieke en zwakke dieren zou opruimen. Niets is minder waar, daar getuigen de talrijke schadegevallen van. Daarenboven zwijgen ze in alle talen over de mogelijke verspreiding van ziektes die de vossen met zich meebrengen, zoals hondsdolheid en vossenlintworm. De vossenvrije kooi die vogelbescherming Vlaanderen voorstelt als oplossing is echter geen afdoende oplossing voor de kleine hobbyist en de broedende wilde dieren, zoals de wilde eend. Ze is veel te duur voor de mensen die slechts kippen houden om hun groenafval te beperken." De Cuyper vraagt gouverneur Paul Breyne daarom, om een bestendige bestrijding van vossen in te voeren.