1.3.13

Knokke-Heist op Kustforum 2013

Een afvaardiging van het Knokke-Heistse schepencollege heeft het vijfde Kustforum in Oostende bijgewoond. De editie stond in het teken van mobiliteit en ruimtelijke planning op zee. Met het Kustforum wil het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer het woord geven aan de betrokkenen aan de Kust. Elk jaar weer zorgen de mooie zomerse dagen voor berichtgeving in de media: “files naar de kust” ; “overvolle treinen richting de kust”. Zijn er alternatieven? Waar knelt het schoentje en waar zijn er nog mogelijkheden? Hoe blijft onze kust ook in de toekomst nog bereikbaar? Niet alleen op landzijde bruist de kust van het leven en activiteiten. Op zee wordt er ook veel gedaan en ontwikkeld. Daarom is er nood aan ruimtelijke planning, ook op zee. Wie mag van welke ruimte gebruik maken, en hebben we eigenlijk nog voldoende ruimte op zee? Al deze thema’s, die ook voor Knokke-Heist interessant zijn, kwamen op het Kustforum aan bod. Tussendoor werden de bezoekers getrakteerd op een meeuwen-intermezzo van Claude Willaert, waar op een ludieke wijze werd gekeken naar de (on)zin van alle maatregelen om de meeuwenoverlast te beperken.