1.3.13

NV-A zet druk op de gemeenteketel

Oppositiepartij N-VA heeft tijdens de gemeenteraadszitting donderdagavond in Knokke-Heist opnieuw de fijne kam bovengehaald. Als juriste stortte gemeenteraadslid Anne Maertens zich bij het vaststellen van het huishoudelijke reglement van de brandweer op de opmerkingen vervat in een eerdere inspectieronde. Daaruit bleek namelijk dat een aantal zaken indruisen tegen de vigerende wetgeving. Met name is de wanverhouding tussen de beroepsbrandweerlui en de vrijwilligers volgens Maertens in strijd met de wet. Ook het wel of niet verstrekken van voorlichtingsadviezen door de brandweer werd een heikel punt. Een paar keer merkte de burgemeester op dat hij schriftelijk zou antwoorden, omdat hij de informatie niet bij de hand had. Lachend zei hij vervolgens “mijn geheugen is niet goed… voor zaken die ik niet graag onthoud.”  Later weerlegde raadslid Maertens ook de bewering als zou bij het verlijden van akten voor het gemeentebestuur een beurtrol worden gehanteerd bij het kiezen van een notaris. De N-VA noemde het “vriendjespolitiek” en eiste meer transparantie.

Bij het einde van de gemeenteraad had de N-VA ook een 9-tal interpellaties op de agenda laten zetten. Gemeenteraadslid Dieltiens stak van wal met een opmerking omtrent Buurtgerichte Investeringsacties, het zogeheten Bugia-project. Zo wil men kunnen ingrijpen als in delen van de gemeente bepaalde winkels of horecazaken niet meer aanwezig zijn. Dieltiens stelde terecht een knelpuntenonderzoek voor en merkte op dat er vermoedelijk voldoende horecazaken zijn maar dat mogelijk de diversiteit moet bekeken worden. Eenmaal gelanceerd bleef het raadslid echter buiten de zaak om oeverloos doordrammen zodat de aandacht bij de toehoorders naar het nulpunt zakte.