27.2.13

Akkoord over discards

In de nacht van dinsdag op woensdag hebben de lidstaten van de Europese Unie een akkoord bereikt over de discards. Om de overbevissing aan te pakken, zal een verbod worden ingesteld om de "onbedoeld gevangen vis" weer in het water te werpen. De bedoeling is nu om de bijvangst op vijf jaar tijd terug te brengen tot zeven procent. Vanaf 2019 zal dan een volledig terugwerpverbod worden ingevoerd. Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Visserij, benadrukt dat het akkoord voorziet in een aantal flexibiliteitsmechanismen die rekening houden met de realiteit in de visserij. Door het behoud van een beperkte teruggooi wordt erkend dat honderd procent selectiviteit onhaalbaar is. Ongewenste vangsten mogen worden afgetrokken van andere quota en tot tien procent niet-gebruikte quota mogen worden overgedragen naar het volgende jaar. Bovendien zullen de quota tijdelijk worden verhoogd ten belope van de vis die vroeger teruggooi was, maar nu moet worden aangeland. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het Europees parlement.