1.3.13

Knokke-Heistse stijging januariwerkloosheid onder Vlaams gemiddelde

Januari is traditioneel de zwakste maand voor Knokke-Heist als het op werkloosheidscijfers aankomt. In januari zaten in totaal 898 mensen in de gemeente zonder werk. Dat is een stijging van 3,94% ten opzichte van vorig jaar. Die stijging is evenwel kleiner dan het gemiddelde in Vlaanderen (5,7%) en in West-Vlaanderen (4,6%). De stijging in Knokke-Heist is enkel toe te schrijven aan de stijging van de mannelijke werkloosheid. Opvallend is wel dat de werkloosheid van de jeugd beneden de 25 jaar in de badstad met 16% bijzonder groot is. 70,5% van het aantal werklozen is minder dan een jaar werkzoekend en dat percentage ligt veel hoger dan in de rest van Vlaanderen (58,4%). Dit is te verklaren door de seizoensgebonden tewerkstelling in Knokke-Heist.

Minder vacatures

De werkloosheidsgraad geeft het aandeel niet-werkende werkzoekenden in de beroepsbevolking weer. Qua werkloosheidsgraad scoort Knokke-Heist met 6,58 procent in januari niet zo goed. Hiermee staat Knokke-Heist op de tweede plaats in het arrondissement. Ook wat openstaande vacatures betreft staan we op de tweede plaats. In tegenstelling tot de meeste andere gemeenten is het aantal openstaande vacatures t.a.v. januari vorig jaar gestegen. (43 in januari 2012 t.o.v. 186 in januari 2013). Het aantal ontvangen vacatures daalde ook enorm t.o.v. januari 2012. (186 in januari 2012 t.o.v. 43 in januari 2013)

Werkwinkel

Wie op zoek is naar werk of vragen heeft over werk of opleiding kan in onze gemeente altijd terecht in de werkwinkel. Zij bekijken samen met u wat uw wensen zijn, waar u goed in bent en welke mogelijkheden er zijn. Ze helpen u waar het nodig is: bijvoorbeeld bij het schrijven van een sollicitatiebrief of bij het zoeken naar een geschikte opleiding.

Soms is er meer begeleiding nodig. Ook daarvoor bent u in de Werkwinkel aan het juiste adres. U vindt er ook de VDAB, PWA, Diensten.net, dienst tewerkstelling OCMW en Gespecialiseerde Trajectbepaling en -Begeleiding onder één dak. Werkwinkel, Kraaiennestplein 2, 8301 Knokke-Heist, T 050 530 960 F 050 530 970

Openingsuren:
Voormiddag van 8.30 tot 12.30 uur behalve op woensdag.
Namiddag gesloten - enkel op afspraak.