27.2.13

Knokke-Heist vraagt opnieuw afwijking om overlast meeuwen te beperken

In de Stuurgroep beheerregeling meeuwen waarin ook Knokke-Heist is vertegenwoordigd, werd in overleg met de verschillende actoren de opmaak van een beheerregeling nagestreefd. Dit plan moet het bestuur instrumenten verschaffen waardoor een betere en flexibere aanpak van de meeuwenoverlast mogelijk is. Tot nu toe is echter nog geen consensus voor een definitieve beheerregeling tot stand gekomen. Met het nakende broedseizoen in het vooruitzicht, heeft het college van burgemeester en schepenen zoals de vier voorgaande jaren dan ook aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een afwijking op het Soortenbesluit aangevraagd. Indien goedgekeurd laat dit de gemeente toe om het nestmateriaal van meeuwen te laten verwijderen en de eieren van vooral de zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw te prikken of te schudden. De toelating geldt enkel voor bepaalde zones in de centra van Knokke en Heist. ANB beperkt de eventuele toelating tot een bepaalde periode in het jaar. Vorig jaar was dit van 15 maart tot 31 augustus. In Knokke-Heist krijgen de gemeentediensten regelmatig meldingen van bewoners en toeristen, die zich beklagen over het lawaai, vervuiling en agressie, afkomstig van meeuwen. Vooral in de broed- en zomerperiode veroorzaken deze dieren met hun gekrijs, aanvallen op vuilniszakken en mensen en het nestelen op daken van flatgebouwen, een boel overlast.