1.3.13

Textielophaling in Knokke-Heist gedaald

In Knokke-Heist werd ook in 2012 kleding opgehaald door drie, door OVAM erkende, textielinzamelaars. In het totaal werd vorig jaar ruim 175 ton textiel ingezameld. Dat is een duidelijke daling in vergelijking met 2011. Toen werd bijna 185 ton kleding ingezameld. Het gros van de textielophaling gebeurde door het Vlaams Inzamel Centrum Textiel, één van de drie dergelijke initiatieven waarmee het gemeentebestuur een overeenkomst heeft afgesloten. De daling bij het inzamelen van textiel wordt toegeschreven aan de crisis maar deels ook aan het feit dat sommige grootwinkels kortingen geven bij het binnenbrengen van oude kleren of schoenen.