26.2.13

Grondige studie nodig over eilanden voor onze kust

N-VA-vertegenwoordigers uit alle kustgemeenten hebben een studiedag gehouden over de geplande eilanden voor onze kust. Naast het project Vlaamse Baaien werd ook het federale Marien Ruimtelijk Plan bestudeerd. Volgens het Knokke-Heistse raadslid, tevens Kamerlid Cathy Coudyser moeten bij het kiezen van de inplantingsplaats de negatieve gevolgen maximaal worden vermeden. “Het bouwen van kunstmatige eilanden voor de kust vraagt een grondige afweging en een diepgaand onderzoek naar effecten op het mariene milieu, naar de kostprijs voor het onderhoud op lange termijn, naar visuele impact en dergelijke." aldus Coudyser. De N-VA’ers drongen er op aan dat de bevoegdheid over het Belgische deel van de Noordzee wordt overgedragen aan het Vlaams Gewest. Je leest er meer over in het blog van Cathy Coudyser.