4.2.13

Zwaluwenproject verlengd in Knokke-Heist

Het Zwaluwenproject dat 10 jaar geleden van start ging in Knokke-Heist is voorlopig met één jaar verlengd. Bij de opmaak van de meerjarenplanning zal over enkele maanden bekeken worden of het project ook in de periode 2014-2019 kan worden verder gezet. Tijdens de laatste telling vorig jaar bleken er 433 bewoonde nesten te zijn. Dat waren er 45 minder dan in 2011. Inwoners die de zwaluwen onderdak verlenen kunnen rekenen op een gemeentelijke subsidie. Deze toelage bedraagt 25 EUR per jaar voor een kolonie kleiner dan 3 nesten. Dit bedrag wordt verdubbeld indien de kolonie meer dan 1 jaar op de locatie blijft. Indien de aanvrager een beheersovereenkomst ondertekent waarin men zich engageert om een aantal voorwaarden na te leven ter bescherming van de huis- en boerenzwaluw, kan de subsidie oplopen tot een jaarlijks bedrag van 100 EUR. Voor een grote kolonie (meer dan 3 nesten) bedraagt de subsidie aanvankelijk 65 EUR per jaar. Ook hier verdubbelt het bedrag tot 130 EUR als de kolonie langer dan een jaar op de locatie blijft. Bij een beheersovereenkomst ontvangt de aanvrager jaarlijks 260 EUR. 

Boerenzwaluwen nestelen zich heel graag in boerderijen en stallingen. De huiszwaluw voelt zich meer aangetrokken tot plekken midden in de bebouwde kom. Dus naast de landbouwers komen ook eigenaars of huurders van huizen in woonwijken in aanmerking voor deze subsidie. Op deze manier willen we de mensen aanmoedigen om na het vertrek van de zwaluwen, in september, de nestjes overal te laten hangen. De lichte overlast, zoals de uitwerpselen onder het nest, wordt ruimschoots gecompenseerd door het plezier dat mensen bij het observeren van zo'n stel zwaluwen hebben én door het financieel steuntje in de rug.