5.2.13

Nieuwe patrouillevaartuigen

Een scheepswerf in het Franse Boulogne-sur-Mer gaat voor de Belgische marine twee kustpatrouilleschepen bouwen. Met een contract ter waarde van 26,6 miljoen euro bleef de werf een flink stuk onder de geraamde 34 miljoen. De 52 meter lange schepen zullen worden ingezet voor patrouillemissies, bewakingsoperaties, ordehandhaving, speurwerk en reddingsoperaties. Hun belangrijkste werkterrein wordt de Noordzee en de exclusieve economische zone voor de Vlaamse kust. De schepen zouden over twee jaar klaar zijn.