5.2.13

Ter Duinen Campus Heist maakt Anti-rooklied

In het kader van het gezondheidsbeleid heeft het gemeentebestuur een subsidie van € 389 toegekend aan de Ter Duinen campus Heist voor het organiseren van een drugpreventieve actie. De school zal het geld gebruiken om deel te nemen aan het project ‘Rookvrije klassen’. Jaarlijks gaan duizenden jongeren de uitdaging aan om zes maanden rookvrij te blijven of het te worden. Klassen die op het einde van het schooljaar voor minstens 90% rookvrij zijn krijgen een diploma. Een klas die meedoet aan het creatieve luik van de wedstrijd, kan bovendien een mooie prijs winnen. De school gaat de uitdaging aan en zal een anti rooklied maken met bijhorende CD. Met de subsidie zal de school een muziekinstallatie aankopen om het nummer op te nemen. Op die manier willen ze jongeren aanmoedigen om niet te roken of hen helpen bij het stoppen met roken.