5.2.13

Verjongingskuur voor Zwinvlakte van start

Na jarenlange voorbereiding zijn in Knokke-Heist zopas de grote graafwerken in de Zwinvlakte gestart. In kader van het Europese LIFE+ natuurproject ZTAR zal het Agentschap voor Natuur en Bos de komende maanden de broedvogeleilanden herstellen en het schor in de bestaande Zwinvlakte verjongen. De broedvogeleilanden kenden hun ontstaan in de jaren 50 van de vorige eeuw. Na een dijkdoorbraak had men dringend zand nodig dat men haalde uit het Zwin. Graaf Léon Lippens zag de mogelijkheid om meteen ook eilanden voor vogels te maken. Ruim 30 jaar lang oefenden deze eilanden, omringd door zout zeewater, dan ook een sterke aantrekkingskracht uit op talrijke vogels die er kwamen broeden, voedsel zoeken, overwinteren en slapen. Sinds de tweede helft van de jaren 1990 kampt het Zwin echter met verzanding en komt er te weinig zeewater binnen. Hierdoor verloren de eilanden een belangrijk deel van hun aantrekkingskracht voor vogels. De kleppenstuw die voldoende water verzekerde rond de eilanden, blijkt niet langer succesvol. De vogelpopulatie ging er dan ook sterk achteruit. In kader van het Europese natuurproject ZTAR worden dit voorjaar opnieuw eilanden gerealiseerd die nieuwe kansen moeten bieden aan tal van vogels zoals de kokmeeuw, visdief en kluut. Er wordt ook een nieuwe stuw geplaatst die ervoor zal zorgen dat er steeds voldoende zeewater rond de vogeleilanden aanwezig is. Omdat het voorziene zeewater bij elk eb niet telkens zou wegvloeien, worden er ook enkele geulen gedempt, zodat de aan- en afvoer van zeewater enkel via de stuw gebeurt. Naast het herstel van de eilanden zelf, wordt er in de noordoostelijke hoek van het Zwin, nabij de monding van de Zwingeul, een 8-tal hectare afgeplagd door het verwijderen van de voedselrijke bovenlaag. Deze werken gebeuren met het oog op het herstel van de originele plantenrijkdom. Momenteel is er immers een dominantie van één plantensoort in dit deel van het Zwin: strandkweek. Door het plaggen wordt de zone ‘verjongd’ en kan het slik evolueren naar een soortenrijk schor met onder andere lamsoor, de bekende ‘Zwinneblomme’. De werkzaamheden zijn deze week gestart en zullen hoogstwaarschijnlijk pas in het najaar 2013 afgewerkt worden. In de broed- en toeristische periode worden de werken stilgelegd. Het Zwin blijft open voor het publiek. 

Op zondag 17 maart 2013 is er een infowandeling, waarbij de werken in het kader van ZTAR worden toegelicht door het Agentschap voor Natuur en Bos. Afspraak om 10 uur aan de 5 vlaggenmasten, Graaf Léon Lippensdreef te Knokke. Iedereen is van harte welkom!