4.2.13

Evaluatie gegraveerde en gevonden fietsen in Knokke-Heist

Het gemeentebestuur levert al jaren heel wat inspanningen om fietsdiefstal te vermijden. Vanaf juni 2010 staat de Preventiedienst in voor bijna de volledige keten wat het domein fietsdiefstal betreft, uitgezonderd de politionele aangiftes en opsporingsonderzoeken. Vorig jaar heeft de Preventiedienst 12 fietsgraveerdagen gehouden en 3 graveeracties op afspraak. In totaal werden daarbij 744 tweewielers gegraveerd. Verder werden 479 gevonden fietsen opgehaald, onder meer 34 bij de stations. Van de teruggevonden fietsen waren er 35 gegraveerd, wat neer komt op 7 procent. Bij een gegraveerde fiets wordt de eigenaar onmiddellijk door de Preventiedienst aangeschreven. Ongeveer de helft reageert op het schrijven… 

Fietsloket 

De gemeentelijke informaticadienst ontwikkelde een toepassing met twee databases. Een voor de aangiftes van gestolen fietsen een voor de gevonden fietsen. De invoering van de aangiftes gebeurt door de dienst Gevonden & Verloren Voorwerpen van de Lokale Politie. De Preventiedienst voert de opgehaalde fietsen in. De gevonden fietsen worden op regelmatige basis vergeleken met de aangiftes bij de politie. Op die manier probeert men de eigenaar te achterhalen en aan te schrijven.

Knokke-Heist is sinds 2010 aangesloten op de nationale website www.gevondenfietsen.be  Alle opgehaalde fietsen uit Knokke-Heist (uitgezonderd fietswrakken) vindt u terug op deze site. Om misbruik bij teruggave van een fiets te voorkomen nemen ze van elke opgehaalde fiets een foto en vult men een fiche in met de kenmerken van de fiets, het tijdstip en locatie van de ophaling. Elke opgehaald fiets krijgt een stuurnummer en wordt gestockeerd in het fietsdepot in ’t Walletje. Na 6 maanden zij ze eigendom van de gemeente. Opzoeken op www.gevondenfietsen.be is zeer eenvoudig. U voert enkele kenmerken van uw fiets in en u krijgt een lijst van fietsen die aan deze criteria voldoen. Herkent u uw fiets dan kunt u dat aanduiden via mail. Na onderzoek wordt contact opgenomen met de aanvrager. Bij een positieve aanvraag kunt u een afspraak maken om de fiets terug te krijgen.