2.4.11

Vorig jaar was relatief goed voor het kusttoerisme

Uit de cijfers van het provinciaal bedrijf voor toerisme Westtoer blijkt dat 2010 een relatief goed jaar was voor het kusttoerisme. Dat is vooral te danken aan een zonnige julimaand en een aangenaam voor- en najaar. Het aantal verhuringen aan de kust steeg met één procent. Vooral meer Vlamingen en Duitsers hebben een vakantiewoning of appartement gehuurd in onze regio. Verder zakten 18 miljoen dagjesmensen af naar zee, dat is 600.000 minder dan in 2009. De kustattracties noteerden 8 procent meer bezoekers. In vergelijking met 2009 is de bezetting op jaarbasis in hotels aan onze kust gelijk gebleven op 51 procent. De globale overnachtingen daalden, maar dat was vooral te wijten aan de afname van hotelcapaciteit. Maar ook de campinguitbaters noteerden 9 procent minder overnachtingen.