1.4.11

Frank Naert reageert op Woonbeleid in Knokke-Heist

Donderdag werden op de gemeenteraad de opmerkingen van de gemeente besproken op het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Afbakening structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Knokke-Heist”. Centraal in die opmerkingen stond het woonbeleid van de gemeente. De gemeente vindt namelijk dat ze aan de onderkant van de ladder, waar de lagere inkomens zich bevinden, niet moet inzetten op sociale koopwoningen, maar enkel op sociale huurwoningen. Die mening is gebaseerd op de overtuiging dat het kooprecht dat zittende huurders hebben in de sociale huisvestingssector tot een scherpe vermindering van het aanbod aan sociale huurwoningen leidt. Niets is evenwel minder waar, zegt Frank Naert. Je leest er HIER meer over.