2.4.11

Sleutel voor eigenaars Sociale Koopwoningen in Heulebrug

Zaterdagnamiddag kregen reeds 9 eigenaars van de 13 nieuwe sociale koopwoningen in de Sloep en Roergang in de Heistse deelkern Heulebrug de huissleutel. Dat gebeurde in aanwezigheid van gedeputeerde Dirk De fauw, voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo en Schepen Geerinckx van Knokke-Heist. Met de nieuwe eigenaars gaat het om Knokke-Heistenaars, uitgenomen één woning die betrokken wordt door een gezin uit Brugge. Daarmee werd meteen de eerste fase afgerond van het gemengd bouwproject met ’t Heist Best waarbij 20 sociale huur- en koopwoningen werden gerealiseerd. De woningen kosten gemiddeld 220.000 euro. De 13 nieuwe koopwoningen zullen pas over een paar maanden woonklaar zijn. Ondermeer werd het voetpad bij de woningen nog steeds niet aangelegd. Dat is het gevolg van een juridisch dispuut tussen Eandis en de aannemer. Verder is momenteel ook de openbare omgevingsaanleg in uitvoering in opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal wonen. In een latere fase voorziet het samenwerkingsverband tussen Vivendo en ’t Heist Best nog in de realisatie van twee aan elkaar grenzende appartementsgebouwen met telkens een 25-tal woongelegenheden. Die meergezinspanden worden opgetrokken in de straat Bakboord.


Voor deze appartementen dienen kandidaat-huurders zich te wenden tot ’t Heist Best via 050/53.08.90 en kandidaat-kopers kunnen terecht bij Vivendo op 050.44.61.10.