28.3.11

Heyst Leeft over 50 Jaar Cartoonale

Zopas is bij de heemkring 'Heyst Leeft' het eerste nummer van jaargang 36 van de persen gerold. Daarin wordt vooral aandacht besteed aan 50 jaar cartoonale en de specifieke rol die wijlen Huib Gobert daarin speelde. Het was in 1962, dat de toenmalige toerisme-verantwoordelijke Hubrecht Gobert Heist op de wereldkaart zette met het vermaarde humorfestival. Het tonen van cartoons was en is een voltreffer. De werkjes werden destijds tentoongesteld in de zaal Peter Pan en de Schaapstal van het Boerenhof. Later waren de humoristische pentekeningen ook te zien in het Heistse stadhuis, zaal Ravelingen, de Humorhal van de Laguna, Scharpoord en uiteindelijk -anno 2011- een tent op het strand. Ook toen hij al gemeentesecretaris was bleef Huib de cartoonale koesteren. De praktische leiding werd evenwel overgenomen door zijn vroegere medewerker Eric Parez. In het vooruitzicht van de zomertentoonstelling in Sincfala schenkt Heyst Leeft in het nieuwe nummer ook al aandacht aan de oude foto’s genomen door foto Hall. Zo maken we kennis van met bestuursleden gefotografeerd als kleine kinderen. Op de kaft staat een kleurentekening gemaakt door wijlen Fernand De Backere -in 1954- die diende als carnavalaffiche. Meteen een knipoog naar 50 jaar kindercarnaval, dat Heyst Leeft in de belangstelling heeft geplaatst. De heemrking telt momenteel trouwens 500 leden.