29.3.11

Procedure ruilverkaveling voor de A11 gestart

In het noorden van onze provincie is de ruilverkavelingsprocedure gestart voor de A11. Dat is de havenrondweg die de N49 verbindt met de Expresweg naar Zeebrugge. Voor de aanleg van de A11 worden bepaalde landbouwgronden heringericht. In Knokke-Heist wordt de ruilverkaveling vanaf nu bekend gemaakt bij middel van aanplakbrieven en een aangetekend schrijven aan alle betrokkenen. Door de aanleg van de A11 verliezen 29 landbouwbedrijven een deel van hun bedrijfsoppervlakte en worden 75 landbouwpercelen doorsneden. Van 26 bedrijven komen de gronden versnipperd te liggen. Via het gebruiksruilproject zoeken het Ruilcomité en de Vlaamse Landmaatschappij een oplossing voor elke getroffen landbouwer. Het doel is zoveel mogelijk gronden van dezelfde oppervlakte samen te brengen, die geschikt zijn voor dezelfde teelten. Na de ruilen moeten de gronden van elke landbouwer bij voorkeur aan één kant van de A11 liggen. Ook moeten de boerderij en de gronden van elke landbouwer zoveel mogelijk gegroepeerd zijn. Juridisch wordt het ook zo geregeld dat er tussen de eigenaars en eventuele pachters van de gronden niks gewijzigd wordt.