31.3.11

‘Beste koop” voor Gezondheidszorg Oostkust

Testaankoop heeft bekend gemaakt dat AZ Gezondheidszorg Oostkust in Knokke-Heist en Blankenberge, als één van de weinige Vlaamse ziekenhuizen, een ‘beste koop’ scoort. Via een anonieme bevraging werd onderzocht in hoeverre de wet inzake informatieverstrekking aan de patiënt wordt nageleefd. Verder werden ook de kamer- en ereloonsupplementen in kaart gebracht. Slechts 9 van de 163 onderzochte ziekenhuizen scoorden uitstekend over de ganse lijn en kregen de titel ‘beste koop’. Het blijkt dat bij AZ Gezondheidszorg Oostkust de patiënt-klant indien gewenst, een nauwkeurige prijsofferte kan krijgen voor de meest voorkomende ziektebeelden. Zo worden financiële verrassingen bij ontvangst van de ziekenhuisfactuur vermeden. Tenslotte wordt een sociale supplementenpolitiek toegepast die betaalbare en kwalitatieve zorg waarborgt, en dat in weerwil van de elitaire faam die de badstad geniet.