28.3.11

Meetstation Westkapelle noteert geen hogere waarden sedert Fukushima

In het automatisch meetstation in Westkapelle zijn geen waardeverhogingen genoteerd sedert het kernongeluk in Fukushima. Op dit ogenblik hebben de gebeurtenissen in Japan geen invloed op de radioactieve waarden die in onze regio in de lucht worden gemeten. Men kan deze radioactieve waarden in meetpunten in heel België volgen op de TELERAD-site van het FANC. Telerad bestaat uit een netwerk van 212 meetstations die voortdurend de radioactiviteit in de lucht en het rivierwater meten. Deze meetstations zijn verspreid over het ganse grondgebied en in het bijzonder rond de nucleaire installaties (Tihange, Doel, Mol, Fleurus en Chooz) en de agglomeraties in de nabije omgeving van deze installaties. Het meetstation in Westkapelle houdt ook de kerncentrale in het Zeeuwse Borsele in het ‘oog’. De achtergrondstraling die in Westkapelle de voorbije maand werd gemeten schommelt nog steeeds tussen de 0,072 en 0,078 microsievert. Dat is de gewone achtergrondstraling.