30.3.11

Ingeweken senioren jagen grijs Knokke-Heist op kosten

Tijdens een vergadering van de Vlaamse Steden en Gemeenten in Izegem zijn dinsdag ondermeer ook de gevolgen van de vergrijzing van de kustgemeenten ter sprake gekomen. De groep 65-plussers maakt in Knokke-Heist bijna 30 procent van de bevolking uit. Probleem is echter dat veel ingeweken senioren hun levensavond in de badstad slijten. Belastingen hebben ze tijdens hun beroepsloopbaan in hun vroegere verblijfplaats betaald. Maar het is Knokke-Heist dat op hoge kosten gejaagd wordt van zohaast de ingeweken senioren hulpbehoevend worden. Volgens Eerste Schepen Maxim Willems heeft de hogere overheid nauwelijks oor voor deze verstoring van het evenwicht in de kustgemeenten. Wat meer is, omdat Knokke-Heist geen personenbelasting int ontvangt de gemeente jaarlijks 1,3 miljoen euro minder uit de overheidskas. Eerder had OCMW-raadslid Geert Deman er ook al voor gepleit om bij de Vlaamse Overheid aan te dringen om de kust in te kleuren “als specifieke zorgzone”. Daarbij zouden extra financiële middelen moeten voorzien worden.