25.3.10

Paardenmarkt oorlogsdump 'veilig' ingedekt door slib

Uit de resultaten van een onderzoek van oceanograaf Frederic Francken heeft staatssecretaris voor de Noordzee Etienne Schouppe geconcludeerd, dat het munitiedump voor onze oostkust onaangeroerd blijft. Het dump opgraven “zou enorm gevaarlijk en duur worden”, aldus Schouppe. Wèl worden van het munitiestort elk jaar bodemstalen genomen om na te gaan of giftige stoffen vrijkomen. Over de jaren heeft zich volgens oceanograaf Francken boven het Paardenmarkt dump een laag van één tot twee meter slib gevormd. In het slechtste geval zouden vrijkomende stoffen een gevaar kunnen opleveren tot op een halve meter rond het depot, aldus Francken. In de Baltische Zee is er wel grotere bezorgdheid omdat men daar door een gelijkaardig chemisch oorlogsdump een pijplijn wil aanleggen.

Op de foto: het dumpen van munitie in zee na de oorlog