25.3.10

Concessie voor voorlaatste windboerderij voor onze oostkust

Electrawinds heeft de concessie in de wacht gesleept voor een nieuw windturbinepark voor onze kust. Het is de voorlaatste zone waar nog plaats was in het Belgische deel van de Noordzee, dat voor windboerderijen is voorbehouden. Het nieuwe windmolenpark zou gebouwd worden tussen de "Bank zonder naam" en de "Bligh bank", op zo’n 45 km loodrecht op de kust van Zeebrugge. "We moeten eerst een bouw- en milieuvergunning aanvragen", zegt Marleen Vanhecke van Electrawinds. "Vanaf 2016 zouden we effectief starten met de bouw. We willen 246 megawatt opwekken. Al naar gelang het vermogen van de turbines zullen wellicht een 40-tal windmolens nodig zijn."