26.3.10

Hugo De Plecker doet voorstel voor Strandterras-Vrede

Rond het probleem van de strandterrassen heeft het Knokke-Heistse provincieraadslid Hugo De Plecker na een commissievergadering een voorstel gedaan, dat volgens hem kan leiden tot een Strandterras-Vrede. De deputatie zou daartoe haar interpretatie en intentie aangaande de raamverkoop met verbruikmogelijkheid op het strand in een afzonderlijk officieel document overmaken aan de gewestelijke inspectie. Op dat moment is er geen reden meer voor deze inspectie om een eigen interpretatie te handhaven. Volgens De Plecker moet dit pragmatisch voorstel voor een voorlopig gedoogbeleid een Strand-Pax tot stand brengen. Gedeputeerde Van Gheluwe zou alvast bereid zijn om volop mee te werken om op deze manier het probleem rond de strandterrassen op te lossen. Technische verfijningen kunnen dan later worden doorgevoerd als de tijd rijp is voor een aanpassing van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het strand. Verder heeft Hugo De Plecker ervoor gepleit geen vertraging toe te laten in verband met de verplaatsing van de VVW van Heist naar Duinbergen. Gezien de huidige situatie door het bewust laten aangroeien van de zandbank blijft er maar één locatie meer over. Ook uitte het raadslid zijn bezorgdheid over de golfbreker, die nog niet is afgebroken en over het door elkaar lopen van de bewaakte zone en de watersportzone op de beoogde locatie.