24.3.10

Restafvalberg blijft dalen in Knokke-Heist

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist is bijzonder tevreden over de inspanningen van de bevolking bij het verminderen van de restafvalberg. Al acht jaar op rij is het gelukt om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Dat brengt de badstad andermaal een stap dichter bij het streefgewicht van 150 kg te verbranden restafval per inwoner. Het dient wel gezegd dat de gemeente in 2009 maar 20 % van het ingezamelde veegvuil meer in rekening moest brengen van OVAM. Echter: ook zonder rekening te houden met het veegvuil zit men op het goede spoor. Het totaal te verbranden tonnage is ook het tweede jaar op rij gedaald naar een kleine 10.500 ton. Dat de Knokke-Heistenaars ook goed kunnen sorteren en recycleren, blijkt uit de positieve evolutie van de recyclagegraad. Van de ruim 29.000 ton aangeboden afval werden maar liefst 18.500 ton gerecycleerd. Dat komt neer op 63,5 %.