27.3.10

Mogelijk vrijwillige hulp van binnenlandpolitie aan de kust

Eerder raakte bekend dat de politiekorpsen van Knokke-Heist tot De Panne deze zomer niet zullen kunnen rekenen op versterking met politiemensen uit het binnenland. Wèl wordt de kust vrijgesteld van het leveren van agenten aan het binnenland, onder meer voor de ordehandhaving rond het Belgisch EU-voorzitterschap. Patrick De Klerck, voorzitter van het Kustburgemeestersforum meldt, dat er ondertussen verder overleg geweest is. Daar verklaarde de federale politie bereid te zijn om mee te werken aan een systeem waarbij de kustzones tijdens de zomermaanden beroep zouden kunnen doen op personeelsleden die vrijwillig, en met toestemming van hun respectievelijke korpschefs, zouden worden afgedeeld naar de kust. Per kustzone bedragen de behoeften tussen de vier en twaalf personeelsleden. Het vergoedingssysteem wordt verder onderzocht.