24.3.10

Afrikaanse missie Godetia loopt op z’n eind

Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst heeft het Zeebrugse commando- en logistiek steunschip A 960 Godetia dinsdag een trainingsessie van marinepersoneel in het Afrikaanse land Benin afgerond. Vijf dagen lang hebben Belgen, Nederlanders en Amerikanen er 10 zeelui uit Benin en 4 uit Togo onderricht gegeven op het vlak van maritieme interventies, het enteren van schepen op zee, het verstrekken van eerste hulp en het onderhoud en bedienen van kleine vaartuigen. In het kader van het African Partnership Station (APS) programma werden in de hoofdstad Cotonou ook 16 ton hulpgoederen overhandigd bestemd voor scholen en ziekenhuizen. Een en ander gebeurde in aanwezigheid van de bezoekende Belgische Generaal Charles Henry Delcour. De Godetia is pas het tweede niet Amerikaanse schip dat belast werd met een APS-opdracht. Het Zeebrugse marineschip was begin februari uit onze kusthaven vertrokken en heeft ondertussen ook opdrachten uitgevoerd in ondermeer Gambia, Kameroen en Congo. De terugkeer van de Godetia in Zeebrugge is voorzien op 9 april.
Op de foto: Onderofficier Marco Vanleke die onderhoud van klein vaartuig uitlegt aan de Togolese en Beninese zeelui Tagba Essonana en Gotier Hounkarin (rechts). Foto gemaakt door de Amerikaanse Communication Specialist 1st Class (SW) GaryKeen.