22.3.10

Waterleidingsnet in Knokke-Heist een van de beste van het land

Volgens de verschillende indicatoren om het waterverlies op de leidingen en meters te berekenen, blijkt dat het waterleidingsnet in Knokke-Heist in uitstekende gezondheid verkeert. Ondanks dit schitterend resultaat blijft het gemeentelijk Waterbedrijf permanent aandacht besteden aan de opsporing en herstelling van lekken. Waar wegwerkzaamheden gepland zijn wordt ook systematisch de waterleiding vernieuwd. Het waterleidingsnet in onze gemeente is opgesplitst in 2 afzonderlijke distributiezones. De zone Knokke heeft als vertrekpunt het distributiepompstation aan de waterwinning onder het golfterrein. Deze zone omvat de deelgemeenten Knokke, het Zoute, Westkapelle en Ramskapelle. Het gaat hier om 247 km leidingen en 9495 huisaansluitingen met een vertrekdruk van 5 bar. Zone Heist heeft als vertrekpunt het distributiepompstation met bijhorende watertoren in Duinbergen. Deze zone omvat 94,7 km leidingen en 5018 huisaansluitingen met een stadsdruk van 4 bar. Aan de uitgang van elk pompstation staat een watermeter die alle geleverde water registreert. Het jaarlijkse verschil tussen de gemeten hoeveelheid drinkwater die vertrekt vanuit de sites Knokke en Heist en het gefactureerde aantal volgens de watermeters in elke woning, geeft een beeld van het waterverlies. De oorzaak kunnen breuken of barsten zijn in de leidingen. Dit gebeurt vaker in de zones Westkapelle, Ramskapelle en het Zoute omdat dit uitgestrekte gebieden met grachten en bomen en lange toevoerleidingen zijn die bij storm kwetsbaarder zijn dan in stedelijk gebied.


Naast effectieve verliezen omvat het begrip “waterverlies” ook het spoelwater van de zandfilters, niet aangerekend water bij gebruik door brandweer, diefstal van water enz… In 2008 verkocht het gemeentelijk Waterbedrijf 2.416.352 m3 water en noteerde het een waterverlies van 67.380 m3 waarvan ongeveer 22.000 m3 spoelverlies. Met deze score behoort Knokke-Heist tot de categorie van best beheerde waternetwerken in ons land. Ondanks dit uitstekend resultaat, blijft het gemeentelijk Waterbedrijf op diverse manieren het waterverlies in zijn leidingen bewaken. Zo worden de watermeters in de Helmweg, Kalfstraat, watertoren en Krommedijk elke morgen bekeken om de nachtverbruiken te controleren. Een gelijkaardige watermeter komt er binnenkort ook voor de sector het Zoute. Verder gebeuren er ook systematische lekzoeken door middel van loggertjes die op een hydrant of afsluiter worden geplaatst. Om te vermijden dat waterleidingen beschadigd worden, kunnen aannemers via het internet ook de ligging van het Knokke-Heistse waterleidingsnet raadplegen. De technici van het gemeentelijk Waterbedrijf beschikken ook over laptops die hen toelaten om een sector waar een lek is geregistreerd snel en efficiënt af te sluiten.