5.10.07

Verdubbeling aanbod Sociale Woningen

De Sociale Huisvestingsmaatschappij ’t Heist Best heeft plannen bekend gemaakt voor bouwprojecten die het huidige aanbod aan sociale woningen in de badstad meer dan zullen verdubbelen. Een optelsom leert ons dat het gaat om de realisatie van circa 115 woningen en 153 appartementen.

Naast de 26 sociale woningen en een 50-tal appartementen in de nieuwe Heistse wijk Heulebrug worden namelijk ook elders in de badstad sociale projecten voorbereid. In de Hendrik Consciencestraat in Heist werd een bouwvallige woning aangekocht waar 3 appartementen zullen gerealiseerd worden. De uitbreiding van de rioleringen in de dorpskern van Ramskapelle moet de bouw van 40 woningen mogelijk maken. Het wordt een mix van sociale koop- en huurwoningen. In twee zones van het BPA Duinenwater bij het station van Knokke wil de sociale bouwmaatschappij ook 100 appartementen en 40 woningen realiseren. Ten slotte heeft het gemeentebestuur van Knokke-Heist zopas aan t’ Heist Best gevraagd om een voorstel voor sociale woningbouw te formuleren in de Smedenstraat in Knokke. Het gaat om de gemeentegrond gelegen naast de supermarkt en tegenover het sportstadion.


Meer hierover in ORO NieuwsMAGAZINE