4.10.07

Soap rond sluisbruggen blijft voortduren

De soap rond het herschilderen van de bruggen van de Vandammesluis in Zeebrugge blijft voortduren. Hetzelfde geldt voor de gigantische hinder voor de verkeersafwikkeling tussen Knokke-Heist en de rest van de kustregio. Voor de rechter in kort geding in Brugge heeft het Vlaamse Gewest woensdag het voortzetten van de onderhoudswerken aan de bruggen van de Zeebrugse Vandammesluis gevorderd. De werken werden op 31 augustus op eenzijdig verzoekschrift stilgelegd omdat ze schade veroorzaken aan de nieuwe wagens in de haven. De rechter doet uitspraak op 17 oktober. Samen met een gerechtsdeskundige zijn de bedrijven en opdrachtgever Vlaams Gewest ondertussen op zoek naar een alternatief, maar evident blijkt dit niet. Ondertussen mogen MBZ en de overheid op de borst slaan. Alle problemen rond de nieuwe sluisbruggen zijn het gevolg van het feit dat bij de bouw van de nieuwe zeesluis de vraag van de inwoners van Zeebrugge om een tunnel te voorzien in plaats van bruggen gewoon werd weggelachen.

Wat de schade door verf betreft. In de jaren 70 deed zich een vergelijkbaar probleem voor in Zeebrugge. Bij het herspuiten van opslagtanks in de voorhaven kwam de verf honderden meters door de wind gedreven onder meer ook op veerboten en personeel van Towsend Car Ferries terecht. De zaak werd toen in der minne geregeld.