2.10.07

Laatste poging tegen ontpoldering bij het Zwin

Tegen de zin van de Vlaamse overheid probeert onze buurprovincie Zeeland nog één keer ontpoldering van Het Zwin en de Hedwigepolder te voorkomen. Een deskundige krijgt een spoedopdracht om na te gaan of het eventueel toch mogelijk is natuurherstelprojecten, die bedoeld zijn voor de Westerschelderegio, buiten het gebied uit te voeren. Dit in verband met het besluit dat de Nederlandse Tweede Kamer binnenkort neemt over de Scheldeverdragen. Een motie over een nieuw onderzoek werd maandag aangenomen in de Staten van Zeeland. De SP, GroenLinks en de PvdA (met uitzondering van de nieuwe Sluise wethouder Maria le Roy) stemden tegen.