2.10.07

Bergingsbekken Duinbergen bijna klaar

De werkzaamheden aan het bergingsbekken in Duinbergen zijn nagenoeg voltooid. Over zo'n twee weken wordt het bekken in gebruik genomen. Een jaar geleden werden de werken voor het graven van het grote wachtbekken aangevat. De waterplas bevindt zich tussen het station van Duinbergen en de Isabellavaart, en wordt van een rietkraag voorzien. De kosten voor de werkzaamheden worden geraamd op een klein miljoen euro. De aanleg van het bergingsbekken drong zich op in het kader van de sanering van het oppervlaktewater. Het bufferbekken moet in de toekomst ook wateroverlast in de wijken Schildeken, Acht-Meilaan en Logenhoek helpen voorkomen.