4.10.07

Oud-burgemeester Sluis klaagt over smaad

Oud-burgemeester Ben Straatsma van Sluis-Aardenburg en ambtenaar De Vrieze hebben woensdag een klacht wegens smaad ingediend tegen hun vroegere collega Eduard Corveleijn. Ze vinden dat ze in hun goede naam worden aangetast in het boek 'Vele ambachten maar nauwelijks ongelukken' van Corveleijn. Het voormalige hoofd bestuurszaken Corveleijn noemt Straatsma 'idioot'’ en De Vrieze 'rotte appel'. Ook zou Straatsma zijn best niet hebben gedaan voor Sluis-Aardenburg. Staatsma zegt dat Corveleijn handelt uit rancune.