3.10.07

Miljoenen te verdelen van Knokke-Heist tot Maaseik

In de grensstreek van Knokke-Heist tot Maaseik mogen miljoenen verdeeld worden. De Euregio Scheldemond is toe aan de vierde subsidieronde. Tussen nu en 2013 is in totaal 94 miljoen euro aan Europese subsidies beschikbaar. Dat geld is gereserveerd voor grensoverschrijdende projecten. Euregio Scheldemond en het Benelux Middengebied opereren voortaan als Grensregio Vlaanderen-Nederland. Tijdens de startbijeenkomst in Blankenberge stelde Euregiosecretaris Hans de Jonge, dat “naast grensbreed opgezette projecten ook initiatieven met een meer regionaal karakter kunnen betoelaagd worden. Onder meer kom de thema’s kust, toerisme en beveiliging daarbij in beeld. De komende periode wil men veel aandacht besteden aan havenontwikkelingen, logistieke processen, de bio-industrie, de grensoverschrijdende wegenstructuur, de vergrijzing en de leefbaarheid in de kleine kernen. Op economisch gebied staat ook het grensoverschrijdend ondernemen op de agenda. Verder is er veel aandacht voor natuur en landschap, voor culturele samenwerking (musea, theaters) én grensoverschrijdende gezondheidszorg. Ook op het gebied van openbare orde en veiligheid zijn er legio mogelijkheden tot samenwerking.