3.4.13

Werken Fincentlaan vertraagd door vandalisme

In het weekend van 23 maart hebben vandalen in Knokke de pomp van de bronbemaling in de Fincentlaan afgekoppeld. De schade heeft een enorme impact op de duur en kost van het werk. De pompinstallatie zorgde ervoor dat het waterniveau in de bouwput zodanig verlaagd werd dat de werklui in droge omstandigheden de rioleringsbuizen konden aanleggen. De vandalenstreek heeft ernstige gevolgen. Door het stilvallen van de pomp zijn zowel de pomp zelf als de filter dichtgevroren. Hierdoor is de werkput onder water gelopen wat voor wateroverlast bij de buurtbewoners kan zorgen.  Ook is er zand in de riolering terecht gekomen, wat voor extra werk en extra kosten zal leiden om dit te verwijderen. Door deze omstandigheden en zolang de vriestemperaturen aanhouden, kon de aannemer niet verder werken. Ondertussen zijn er wel voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd en regelmatig toezicht gehouden om zo snel mogelijk de werkzaamheden aan het rioleringsnet opnieuw te kunnen opstarten.