5.4.13

125.000 m3 zeezand voor strand van Knokke-Heist

De jaarlijkse zandaanvoer voor de stranden vanaf het Albertstrand tot in het Zoute zal dit keer beginnen op 15 april. In opdracht van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust zal vanuit zee zo’n 125.000 m³ zand worden opgespoten door hoofdaannemer Boskalis B.V. uit Rotterdam in samenwerking met het baggerbedrijf DC Industrial N.V. (Group De Cloedt). De geselecteerde zone loopt van de Zwaluwenlaan tot en met de Oosthinderstraat. De toevoer van zand  verloopt via een zandzuiger op zee en wordt met behulp van buizen opgespoten op het strand. De strandzones worden opnieuw gelijkgemaakt en het oorspronkelijk profiel hersteld. Op die manier worden de zwakke strandzones beveiligd tegen grote stormen. Het gemeentebestuur heeft een uitzondering toegestaan op de politieverordening op het geluid zodat de werkzaamheden in principe 24 op 24 uur en 7 dagen op 7 kunnen doorgaan. Omdat er enkel bij hoog tij gewerkt wordt, kan de zandsuppletie op deze manier zo snel mogelijk afgerond worden. Het einde van de werkzaamheden is voorzien op 30 juni.