4.4.13

Bevolking daalde lichtjes in 2012

Uit het rapport van de dienst Burgerzaken omtrent de bevolkingsevolutie blijkt dat Knokke-Heist eind vorig jaar 33.726 inwoners telde, dit zijn er 255 minder dan in 2011. Wel wonen er nu meer buitenlanders.  Ook zijn nu 40 procent van de Knokke-Heistenaars 60-plusser. 

Negatief migratiesaldo
De dienst Burgerzaken noteerde vorig jaar 176 geboorten, dit zijn er 16 minder dan in 2011 maar nog altijd 8 meer dan in 2010. Het aantal inschrijvingen van nieuwe inwoners bedroeg 1735, een daling met 275 in vergelijking met het jaar ervoor. 1742 inwoners verlieten in 2012 de kustgemeente zodat het migratiesaldo -7 bedraagt. De personen uit de leeftijdscategorie 20-39 jaar zijn met 38 % de grootste groep verhuizers naar een andere gemeente. De sterftegraad is met 424 overlijdens meer dan dubbel zo groot als de geboortegraad (12,5% t.o.v. 5,22%).

Ramskapelle groeit
Knokke blijft met 15.397 inwoners de grootste deelgemeente, gevolgd door Heist (12.960) en vervolgens Westkapelle (4620) Bij deze drie deelgemeenten is er wel een duidelijke bevolkingsdaling, respectievelijk -115, -114 en -35. Enkel in Ramskapelle, de kleinste deelgemeente, is er met 749 zielen een bevolkingsstijging van 9 vaste inwoners.

Stijgend aantal 60-plussers
In tegenstelling tot 2011 is er dit jaar enkel een aangroei in de leeftijdsgroep van 60-plussers (+216) die nu 40% van de Knokke-Heistse bevolking vormt. De leeftijdsgroep 18-59  (47%) daalt het felst met 358 personen ten opzichte van 2011. De categorie tussen 0-6 jaar (4%) zakt met 65 personen. De groep tussen 7-17 jaar (8%) kent een afname met 48 jongeren. 

Gezinnen
Knokke-Heist telt 16.740 gezinnen waarvan 39% alleenstaanden en 36% die kinderloos zijn. 13% heeft 1 kind, 9% 2 kinderen en 3% minstens 3 kinderen. Het grootste gezin in Knokke-Heist telt 8 kinderen.

Buitenlanders
Knokke-Heist telt 1997 buitenlanders  (een toename met 112 in vergelijking met 2011). Dit stemt overeen met 6% van de totale bevolking. 75% zijn afkomstig uit landen van de EUR waarbij de 540 Nederlanders nog altijd de grootste groep (27%) vormen. 509 vreemdelingen (25%) hebben de nationaliteit van een land dat niet tot de Europese Unie behoort.