3.4.13

Herrie rond Raad van Lokale Economie

In Knokke-Heist is er een politieke aanvaring tussen meerderheid en oppositie rond de verkiezing van de Raad van Lokale Economie. Een van de twistappels is het feit dat het huishoudelijk reglement pas twee dagen nà de verkiezing van de raad werd goedgekeurd in de gemeenteraad. Nochtans vormde dit nieuwe reglement de basis voor deze verkiezing. Daarbij komt nog dat op de verkiezingsavond onverwacht veel handelaars zich wilden verkiesbaar stellen. Ten behoeve van de stembusgang had men een lokaal voor 100 man voorzien maar er daagden 200 geïnteresseerden op zodat men moest uitwijken naar het auditorium. Meteen bleek ook dat eigenlijk de definitie van handelaar in het huishoudelijk reglement nergens werd vastgelegd. “Wie er allemaal stemrecht heeft is niet duidelijk.  Het reglement zegt niets over wat te doen bij staking van stemmen.  Hoe zit het met de noodzakelijke man-vrouw verdeling? Pertinente opmerkingen, die allemaal niet geregeld zijn” zegt oppositiepartij N-VA. Volgens de meerderheid heeft de werkgroep de voorbije 6 jaar bewezen  alles  in het werk te stellen om de economie  en het toerisme te promoten. “Een groot aantal handelaars  offeren hun vrije tijd op. We hebben van N-VA-kant zelden een positieve inbreng  gekregen afgezien van  enkele punten en komma’s correcties op de verslagen van onze maandelijkse vergaderingen.  Gedurende  6 jaar heeft geen enkele N-VA-er ook maar één opmerking gemaakt omtrent het huishoudelijk reglement, noch maar één poot uitgestoken  bij de initiatieven van deze Raad”, aldus woordvoerder Danny Jones.


Aanpassing huishoudelijk reglement

Op 9 april zal de Raad voor Lokale Economie het huishoudelijk reglement aanpassen.  Dat is nodig omdat bij de recente verkiezing een aantal ex-aequo’s voorkwamen en het reglement daar geen uitsluitsel over geeft wat men in zo'n geval moet doen. Als dit nieuwe reglement door de gemeenteraad is goedgekeurd, zal men dus vermoedelijk een herverkiezing organiseren. In afwachting van de nieuwe samenstelling op latere datum blijft de ‘oude’ Raad voor Lokale Economie verder zetelen.