5.4.13

Bomen rond kerk Ramskapelle mogen niet gerooid worden

Op vraag van een aantal inwoners van Ramskapelle heeft het gemeentebestuur van Knokke-Heist onderzocht of de hoogstammige beuken rond de kerk van Ramskapelle gerooid kunnen worden en vervangen door kleinere exemplaren. De bestaande bomen geven volgens sommige dorpsbewoners teveel schaduw en beperken het zicht op de kerk. Bij het inwinnen van advies bij diverse overheidsinstanties, blijkt echter enkel het snoeien van de bestaande bomen een haalbare optie. De kerk is een geklasseerd monument. In het beschermingsdossier is er sprake van “een stemmig ommuurd en beboomd kerkhof met jonge aanplant van rode en groene beuken samen met oudere gearmde linden die het geheel een artistieke waarde geven en sfeerbepalend is voor de dorpskom”. Bij de bescherming van het stadsgezicht worden kerk, kerkhof en bomen dus duidelijk als een geheel bekeken. Het rooien van de bomen krijgt dan ook negatief advies van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO). Rooien is enkel mogelijk indien de bomen ziek zijn. Indien dit het geval is, moeten de gerooide exemplaren trouwens opnieuw vervangen worden door gezonde rode en groene beuken. Volgens een boomchirurg verkeren de bomen in Ramskapelle nog altijd in goede gezondheid. Beperkt snoeien is eventueel wel mogelijk na een machtiging van RWO. Het snoeien moet wel gebeuren door een erkende, deskundige aannemer. Het college van burgemeester en schepenen heeft nu aan de Kerkraad van de parochie gevraagd om een dossier op te stellen zodat aan RWO een officiële aanvraag kan gericht worden om de bomen te mogen insnoeien.