2.4.13

Knokke-Heist verlengt samenwerking met Raakvlak

Op 1 januari 2007 trad Knokke-Heist toe tot de Intergemeentelijke Dienst Archeologie Brugge & Ommeland, kortweg Raakvlak. De samenwerkingsovereenkomst liep dit jaar af, maar het gemeentebestuur besloot in de gemeenteraad van 28 maart om die te verlengen voor opnieuw 6 jaar. Hiervoor betaalt onze gemeente 13.113 EUR. Dankzij de samenwerking met Raakvlak kan Knokke-Heist een beroep doen op de volledige Archeologische Dienst van de stad Brugge. Zij stellen personeel, huisvesting en werkingsmiddelen ter beschikking.

Kerk van Koudekerke
De voorbije 6 jaar heeft Raakvlak verschillende onderzoeken uitgevoerd en vaak advies gegeven op dossiers. Zo kon men in 2009 door het archeologisch onderzoek op de terreinen omgeven door de Koudekerkelaan, Heistlaan, Scheurleg en Noordhinder de sporen terugvinden van de vroegere kerk van het dorp Koudekerke. Op basis van de resultaten van het onderzoek op de gronden van het verdwenen Koudekerke kon worden besloten dat er nog heel wat sporen van de kerk bewaard zijn. Verschillende bouwfasen van de kerk, waarvan de vroegste wellicht uit de 13de eeuw, waren nog aanwezig. Door middel van een opgraving kon de middeleeuwse kerk van Koudekerke optimaal gedocumenteerd worden, ook wat de periode betreft die uit de geschreven bronnen (vanaf de 16de eeuw) niet aan bod kwam.