23.12.13

RUP Hotels tweede fase definitief vastgesteld

De gemeenteraad heeft het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hotels tweede fase definitief vastgesteld. Dit RUP kadert in een ondersteunend beleid naar hotelfuncties binnen de gemeente. Hiermee is een nieuwe fase aangebroken in het faciliteren en activeren van nieuwe hotels in onze gemeente. Dit op maat geschreven en concreet project past volledig binnen de basisvisie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Het gaat concreet over de realisatie van een hotelresort ter hoogte van de voormalige camping aan de Kalvekeetdijk. Een nieuw ketenhotel van een zekere dimensie moet het afnemende aanbod van hotels opvangen én de hotelcapaciteit verhogen in onze gemeente.