23.12.13

Haven van Zeebrugge: Prognose cijfers 2013

Een heropleving in de trafieken met het Verenigd Koninkrijk, een stijging in het aantal nieuwe wagens, een status quo in de containers en een daling in het LNG volume kenmerken het voorbije jaar.
Het totaal behandeld volume in de Zeebrugse haven zal in 2013 op een zucht van de 43 miljoen ton eindigen, ten opzichte van 43,6 miljoen ton vorig jaar.
De cijfers voor de roll-on/roll-off stevenen af op een status quo: 12,5 miljoen ton.
Ten opzichte van een moeilijk 2012 zien we in de tweede jaarhelft van 2013 een heropleving van de trafieken op het Verenigd Koninkrijk. De papiervolumes op Scandinavië zijn echter gedaald.
Het aantal nieuwe wagens in Zeebrugge neemt dit jaar toe met 10 procent, tot een totaal van ruim 1,92 miljoen stuks. Zeebrugge wint marktaandeel voor nieuwe wagens. Terwijl de verkoop van nieuwe wagens in de Europese markt stagneert, groeien de shortsea trafieken in Zeebrugge.
De containertrafieken kennen een lichte toename tot 20,5 miljoen ton of 2 miljoen TEU. Door de tragere groei van de wereldeconomie werden er gedurende de eerste helft van het jaar wereldwijd minder containers verscheept. Vanaf de maand juli konden er terug groeicijfers in de containertonnages worden genoteerd, mede door de nieuwe diensten Evergreen/Hanjin en CMA CGM FEMEX 1. 
Het was een recordjaar voor stukgoed in Zeebrugge. Met 1,7 miljoen ton is dit een stijging van 23 procent ten opzichte van vorig jaar.
De vloeibare bulk tekent een daling op. De cijfers voor vloeibaar aardgas dalen 21 procent. 58 schepen laadden en losten 3,3 miljoen ton vloeibaar aardgas in Zeebrugge. De lagere aanvoer heeft te maken met de aanhoudende sterke vraag naar gas op de Aziatische energiemarkt. De negatieve cijfers voor vloeibaar aardgas drukken het totaalvolume in de haven, die het over de verschillende sectoren overwegend goed deed in 2013.
De vaste bulk daalt 20 procent tot 1,3 miljoen ton. Er is minder aanvoer van zand en grint. De voornaamste reden is de aanhoudende economische crisis in de bouwsector, waardoor veel grote werken worden uitgesteld.
Zoals verwacht werd 2013 alweer een topjaar in het aantal cruiseaanlopen. Dit jaar brachten 108 cruiseschepen een totaal van ruim 447.000 passagiers naar Zeebrugge. In 2014 verwacht de haven 114 cruiseschepen.