24.12.13

Hogere tarieven voor aanplak- en reclameborden en geveldoeken

De gemeenteraad in Knokke-Heist heeft de belastingtarieven voor aanplak- en reclameborden en geveldoeken vastgesteld voor de periode 2014-2019. Het komende jaar blijven de tarieven nog ongewijzigd, maar vanaf 2015 gaan ze wel omhoog. Vanaf dan stijgt het tarief en de administratieve boete jaarlijks met 5 euro per m². Bedoeling van deze verhoging is om een kwalitatief woonbeeld en een goede woonomgeving te garanderen. Als de woonomgeving overstemd zou zijn door reclame gaat de kwaliteit van die omgeving er namelijk op achteruit. De vaststelling van het reglement was nodig omdat de belasting op aanplakborden en geveldoeken eindigt op 31 december 2013.