15.12.12

Sociaal-Economische meerwaarde van Het Zwin

Het onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie CE Delft, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieuvraagstukken heeft in opdracht van de “Royal Society for the Protection of Birds” (RSPB) de sociaal-economische meerwaarde onderzocht van 3 natuurgebieden. Het gaat om Het Zwin in Knokke-Heist en vlak over de grens ook Grevelingen en Waterdunen. De sociaal-economische meerwaarde bestaat bijvoorbeeld uit opbrengsten uit energiewinning, visserij, recreatie, waterberging en -veiligheid, CO2-reductie en werkgelegenheid. Tevens werd gekeken naar de mogelijkheden om deze waarde te verzilveren, waardoor nieuwe financieringsbronnen ontstaan voor het beheer van deze natuurgebieden. Bij Het Zwin worden de grootste baten in de toekomst verwacht op het gebied van recreatie, educatie, waterberging en natuur. Een bedrag werd er voorlopig nog niet op geplakt. Voor de Gevelingen komt CE Delft op een totaal aan maatschappelijke baten van 533 tot 629 miljoen euro. De grootste ecosysteembaten worden verwacht op het gebied van energiewinning, visserij, recreatie, waterberging en -veiligheid, CO2-reductie en werk-gelegenheid. Voor Waterdunen zijn de maatschappelijke baten 78 miljoen euro. Met name op het gebied van recreatie, waterberging en -veiligheid, natuur en werk-gelegenheid worden grote ecosysteembaten verwacht.