13.12.12

Knokke-Heist verhoogt belasting op tweede verblijven

Met een aanpassing van de belasting op tweede verblijven is Knokke-Heist van plan het opkopen van woningen in de dorpskernen van Heist, Knokke, Ramskapelle en Westkapelle ontmoedigen. Enerzijds wil men daardoor een coherent sociaal leven in de dorpen behouden. Anderzijds wil men vermijden dat in deze dorpskernen woningen langere tijd onbewoond blijven. Tot nog toe bestonden er drie zones in de badstad waarin de tweede verblijvers verschillend belast werden. Vanaf het aanslagjaar 2013 worden de diverse categorieën afgeschaft en zal de belasting op tweede verblijven overal 700 euro per tweede verblijf bedragen. Momenteel beloopt die belasting, al naar gelang het de zone 3,2 of 1 betreft, 500, 600 of 650 euro. Zone 1 is daarbij het toeristisch gebied. Zones 2 en 3 omvatten de traditionele dorpskernen en meer landelijke woongebieden. De nieuwe aanslag betekent dus voor tweede verblijven in het toeristisch gebied een verhoging van 50 euro. In de volkse woonkernen van de gemeente bedraagt de verhoging voor tweede verblijvers 100 of 200 euro. Het gemeentebestuur voert verder aan, dat de belasting op de tweede verblijven sedert 2008 ongewijzigd bleef, hoewel de onroerende voorheffing jaarlijks stijgt aangezien het kadastraal inkomen jaarlijks aangepast wordt aan de index van de consumptieprijzen. Een tarief beneden de duizend euro wordt trouwens als “matig” beschouwd.